Stockholms stadsmission söker fadderhem åt ”ensamkommande ungdomar” 

STOCKHOLM. Stockholms stad arbetar just nu tillsammans med Stadsmissionen för att försöka få svenskar att öppna upp sina hem och agera faddrar åt vuxna rasfrämlingar. 

När asylsökande så kallade ensamkommande ungdomar uppges fylla 18 år kan de flyttas till en av Migrationsverkets anläggningar i en annan kommun i väntan på ett asylbesked. Stockholm stad har därför nu beslutat att hitta alternativa lösningar så att dessa istället kan få stanna kvar i kommunen de idag uppehåller sig i.

Stockholms stadsmission arbetar ihärdigt tillsammans med Stockholms stad för att försöka hitta tillfälliga boenden till ett 60-tal ”ensamkommande ungdomar” som idag väntar på ett asylbeslut. De efterlyser därför fadderhem till dessa.

— Basupplägget är en bostad, men samtidigt krävs ett intresse och en vilja att lära känna den här personen, säger Maria Wisén som är projektledare på Stockholms stadsmission och fortsätter:

— De som redan har tagit hand om ungdomar vittnar om hur mycket de får tillbaka, och det hoppas jag blivande fadderhem tar till sig.

Stadsmissionen vädjar nu till naiva svenskar som frivilligt kan tänka sig att släppa in vuxna rasfrämlingar i sina hem. De hoppas bland annat på att barnfamiljer och äldre ska nappa.

— Många frågar hur det ska se ut, men bara man har plats i hjärtat och en fysisk plats ungdomen kan sova på så räcker det, säger Wisén och fortsätter:

— Det kan vara pensionärer, barnfamiljer eller kollektiv, det är inte det viktiga.

Källa:
Stadsmissionen söker fadderhem