Veckoträning med romersk inspiration – Kampgrupp 111

Detta träningspass gick man igenom smarta formeringar och grupperingar med inspiration från de framgångsrika romerska legionerna som ofta lyckades övervinna sina fiender, även om man var färre till antalet.

Med kommunikation formerade man snabbt och effektivt om sig och på så sätt slog man ned de kontinuerliga flygande attackerna gång på gång.

Passet avslutade Kampgrupp 111 med sparring.