Bra start på helgen i Norrköping – Kampgrupp 107 affischerade för folket

På lördagsförmiddagen var medlemmar ur Kampgrupp 107 ute i de södra delarna av Norrköping för att upplysa folket om Nordiska motståndsrörelsen via bl.a. affischering. Det hela flöt på utan problem och några ”tummen upp” av förbipasserande fick man i vårsolens sken.

Dagens aktiviteter avslutades i Klockaretorpet där de nyttiga idioterna från AFA klistrat märken lite överallt. Kampgrupp 107 ser det som en plikt att rensa områden från dessa folkfientliga krafters verk. Allt rycktes ner och ersattes med propaganda om en ljusare framtid.

Om AFA tror att Klockaretorpet är en plats för dem att verka i så har de misstagit sig ordentligt. Medlemmarna ur Kampgrupp 107 ser gärna ett möte mellan grupperingarna så vi får tala ut. Ni har ögonen på er!

Och om DU inte ansökt om medlemskap i Motståndsrörelsen än så är tiden inne just nu. Ingen annan kommer rädda vårt folk, det är upp till varje man och kvinna att ta ställning för ett fritt Norden. Ansök nu!