Narkotikan kryper lägre ner i åldrarna – högstadieelever säljer och röker cannabis under skoltid

INRIKES. Allt fler yngre barn brukar narkotika i Sverige. På en skola i Stockholm berättar föräldrar och elever att narkotika både säljs och används under skoltid, någonting som skolledningen förnekar.

Föräldrar som har barn som går på Kvarnbergsskolan i Huddinge i Stockholm är nu oroliga då det kommit fram att elever både köper och brukar narkotika under skoltid. En mamma, vars 15-åriga son nyligen erkänt att han under ett par års tid rökt cannabis, har förgäves under flera månaders tid försökt få hjälp av skolan.

— Det värsta med detta är att elever köper och använder narkotikan under skoltid, och på skolans område. Jag har påtalat detta gång på gång, men de tar inte sitt ansvar. Skolledningen betonar bara att eleverna måste våga säga nej, säger hon.

I slutet av veckan har skolledningen kallat alla föräldrar till ett möte gällande den rådande situationen.

”Vi har kännedom om att det förekommer narkotika, främst cannabis, på skolan och vi vill därför bjuda in till informationskväll gällande detta”, skriver rektorerna i kallelsen.

— Vi märkte att det finns många frågor både bland eleverna och vårdnadshavarna. Därför bestämde vi oss för att arrangera det här mötet, säger rektorn Johanna Mellin.

Trots att flera föräldrar, och även elever själva på skolan, har erkänt att narkotikan har befäst sig så förnekar Mellin att det ska vara ett utbrett problem på skolan. Både rektorn och kuratorn Johan Lusth slår tillbaka mot påståendet att skolan inte vidtagit några åtgärder. Men exakt vilka så kallade åtgärder de har vidtagit uppger de ej.

— Skolledningen och elevhälsan har gjort massor av saker, men kanske kan vi bli bättre på att berätta för föräldrarna vad vi gör, säger Lusth.

På senare tid har liknande uppgifter kommit från en rad skolor runtom i Sverige. CAN, Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning, kartlägger skolelevers narkotikaanvändning.

— Det vi har sett när vi frågar niondeklassare är att andelen som prövat cannabis ligger ganska still kring sex-sju procent. De senaste åren har dock andelen som uppger att de använder narkotika frekvent ökat, säger Isabella Gripe, utredare på CAN.

Källa:
Larmet: Barn i högstadiet använder narkotika på skoltid