Aktivitet i Örebro län

Lördagen den 24/3 genomfördes flera aktiviteter runt om i Örebro. Dagen började med att medlemmar träffade en person och höll ett informationsmöte.

Därefter slöt man upp med andra anslutna för att dela ut flygblad i Örebro kommun. Runt 200 st delades ut och efteråt träffades man över en fika.

Senare samma dag var man på plats i Laxå kommun, där lika många flygblad delades ut.

Allt genomfördes av Kampgrupp 105.

Informationsspridning utanför Västerås

Den 22 mars begav sig en medlem från Kampgrupp 112 till Tillberga för att fortsätta sprida sund propaganda som bestod av valflygblad. Man delade ut sammanlagt 300 flygblad under kvällen.

Kampgrupp 112 har kunnat notera hur tidigare flygbladsutdelningar resulterat i många diskussioner på sociala medier och kan lugnt meddela att Tillberga har betydligt mer närvaro från Nordiska motståndsrörelsen att vänta.

Till er som hittat hit: Ansök om medlemskap i Nordiska motståndsrörelsen idag! Tiden är inne nu och du kan göra stor skillnad i kampen om vårt folks överlevnad!