Valarbete i Uppsala

Tisdagen den 3 april delade medlemmar från Kampgrupp 106 ut valflygblad i utkanterna av Uppsala stad. Valarbetet pågick i Danmarks kyrkby och fortsatte sedan till mindre byar som Myrby, Bärby och östra Slavsta.

Flera runstenar från vikingatiden upptäcktes i det lantliga området när ca 400 blad delades ut till hushållen.

Vill du vara med i valarbetet? Kontakta Nordiska motståndsrörelsen redan idag!