Propagandaaktion i Nyköping

Delar av Kampgrupp 110 möttes kvällen 4:e april upp i Nyköping för att förfina stadsbilden.

Kamraterna delade upp sig i två grupper för att täcka större delar av staden. Den ena gruppen hängde plakat och satte upp en stor mängd affischer. Den andra gruppen genomförde samtidigt sprayningar.

Norden kommer leva. Gör din plikt och bli en del av den nationalsocialistiska gemenskapen!

Veckorapport från Stockholm

Under vecka 14 så har delar av Kampgrupp 101 vid ett flertal tillfällen befunnit sig i Hagsätra och Örby i Stockholm stad för att sprida det nationalsocialistisk budskapet.

Ett par hundra klistermärken har satts upp, flygblad har delats ut och en stor mängd folkförrädarpropaganda har blivit sanerad.

Inga problem har uppstått och responsen har varit mycket god.