Veckoträning övervakad av Polisen – Näste 1

De två kampgrupperna 102 och 111 ur Näste 1 träffades för att köra ett gemensamt träningspass. Träningen gick bra och det avslutades med grillning.

Det som ska tilläggas är att systemets knektar hade en välkomstkommité på plats i form av en radiobil, just denna tidiga morgon och på just denna avlägsna plats. VÄLDIGT MÄRKLIGT.

Den ena av konstaplarna blev nog lite rädd när han såg den stora truppen så han låste dörren på sin bli och kröp ihop bakom ratten. De andra två konstaplarna kände nog att de var tvungna att göra lite ”polisiärt arbete” och lade snokarna i blöt och frågade vart man var på väg med träningsutrustning, hjälmar, hundar och kamerautrustning?

— Ganska uppenbart att vi ska träna, fick de till svar.

Nästa dumma fråga kom från den andre konstapeln: ”Har ni filmat oss?”

De fick aldrig något svar på sin fråga, för samtliga träningssugna motståndsmän och kvinnor ignorerade dem. Man var mer fokuserade på dagens uppgift än att svara på idiotiska frågor.

Patrullen höll sig på lagom avstånd inledningsvis på träningspasset. Sen fick de förhoppningsvis något viktigare för sig — riktigt polisarbete — och försvann från platsen.