Homo-vägg blev NS-vägg – Södertälje

I Södertälje hade nationalsocialistiska aktivister bestämt sig för att det fick vara nog med homolobbyns vidriga fana som skymtats under en alltför lång tid i staden. Denna fana som är deras symbol med gömda agendor om förgörelse av kärnfamiljen och allt naturligt och vackert.

Under onsdagsmorgonen den 20:e september försvann denna vidriga syn och fram kom istället en sann symbol för nationalsocialism och folkgemenskap och välmående för de vita folken.

Norden behöver en stark och enande kraft för våra folks överlevnad, en kraft som enbart den nationalsocialistiska ideologin besitter. Med sann folkgemenskap kommer vi att ena Norden och dess folk. Men för att detta ska vara möjligt behöver även just du sluta upp i Göteborg den 30:e september!