Spontan morgonaktivitet i Örebro

En arbetspendlande medlem ur Kampgrupp 104 missade ett tåg på morgonen den 21 september. Medlemmen valde då att utföra en spontan aktivitet i väntan på nästa tur.

Några gångstråk och parkområden öster om stadens centrum pryddes i rask takt med klistermärken. Det passades också på att ”lappa” några gratistidningar med globalist-flygblad.