Gotlänningar uppmanas revoltera mot det folkfientliga systemet

Under söndagen den 24/9 delade Kampgrupp 109 ut flygblad till de boende på Bogen 1, Gråbo, i Visby. Materialet som delades ut var en blandning av Motståndsrörelsens Vår väg-flygblad och blad som upplyser om den stora demonstration som hålls i Göteborg den 30 september.

I runda slängar delades totalt 700 flygblad ut under aktivitetens gång.

Vi syns i Göteborg!