Hög arbetslöshet bland rasfrämlingar i Stockholm 

STOCKHOLM. Enligt Arbetsförmedlingen ökar antalet arbetslösa i Stockholms län. Orsaken? Att fler och fler nyanlända beviljas uppehållstillstånd. 

Antalet arbetslösa i Stockholms län ökar. Enligt Arbetsförmedlingen är den främsta anledningen att fler nyanlända beviljas uppehållstillstånd.

— Många utrikes födda har svårigheter att ta sig in på en annars stark arbetsmarknad i Stockholm. Vi har fortsatt stora grupper som skrivs in i etableringsuppdraget hos oss efter att ha fått uppehållstillstånd, och merparten av dessa är arbetslösa, säger Pia Ackmark som marknadschef Stockholm–Gotland.

I slutet av september var närmare 71 000 personer i länet inskrivna som arbetslösa hos Arbetsförmedlingen. Antalet motsvarar 6,1 procent och innebär en ökning med 0,1 procentenheter sedan samma period ifjol.

Arbetslösheten bland de inrikes födda har fortsatt nedåt och låg på 3,0 procent i slutet av september. Samtidigt har arbetslösheten hos invandrare istället ökat till 14,5 procent. Vidare fortsätter även antalet långtidsarbetslösa att öka och även i den kategorin är majoriteten nyanlända.

Källa:
Fler arbetslösa i Stockholms län