Aktivisttest och månadsmöte i Örebro kommun

Lördagen 14/10 träffades kampgrupperna 104, 105, 107 och 112 i Örebro kommun för att genomföra aktivisttestet och ha ett månadsmöte. Man började med testet och samtliga kämpade på bra. Efteråt så gick man igenom månadsplaneringen.