En tredjedel av alla anvisade nyanlända nästa år hamnar i Stockholm 

STOCKHOLM. Länsstyrelsen har nu beslutat hur många av de anvisade nyanlända rasfrämlingarna som kommer att ”berika” Stockholms län nästa år. 

Nästa år kommer Migrationsverket att anvisa totalt 15 200 nyanlända invandrare till olika kommuner i Sverige, där närmare 5 000 av dessa kommer till Stockholms län. Detta sägs enligt uppgift vara en minskning jämförelsevis med i år då den slutgiltiga summan ska ha uppgått till 6 904 ”berikare”.

Men förutom de rasfrämlingar som kommer att anvisas till Stockholm läns kommuner beräknas även cirka 4 500 stycken nyanlända med uppehållstillstånd självmant komma att bosätta sig i länet under 2018.

Beslutet fattades av regeringen tidigare i oktober och är baserat på Migrationsverkets prognos över antalet nyanlända i landet. Länsstyrelsen har nu beslutat hur rasfrämlingarna framöver ska fördelas mellan Stockholm läns olika kommuner.

– Vid fördelningen av anvisningar mellan kommuner ska hänsyns tas till kommunernas arbetsmarknadsförutsättningar, befolkningsstorlek, sammantagna mottagande av nyanlända och ensamkommande barn samt omfattningen av asylsökande som vistas i kommunen, säger Elin Blomberg, handläggare på Länsstyrelsen.

Se hela listan av fördelningen nedan:

Stockholm: 1 882
Nacka: 304
Solna: 215
Huddinge: 193
Täby: 191
Haninge: 182
Sollentuna: 166
Värmdö: 160
Tyresö: 160
Österåker: 150
Lidingö: 144
Danderyd: 139
Vallentuna: 135
Norrtälje: 131
Ekerö: 116
Järfälla: 105
Botkyrka: 92
Upplands Väsby: 84
Nynäshamn: 74
Sigtuna: 73
Sundbyberg: 65
Danderyd: 139
Vallentuna: 135
Norrtälje: 131
Ekerö: 116
Järfälla: 105
Botkyrka: 92
Upplands Väsby: 84
Nynäshamn: 74
Sigtuna: 73
Sundbyberg: 65
Upplands-Bro: 54
Vaxholm: 43
Salem: 41
Nykvarn: 32
Södertälje: 0

Källa: 

Så många nyanlända ska Stockholm ta emot 2018