Antalet anmälda sexbrott på färjor fortsatt högt

BROTT. Antalet anmälningar av sexualbrott på svenska färjor ligger fortsatt på en hög nivå.Detta trots att bolagen har försökt ”vidta åtgärder”.

Antalet anmälningar av sexualbrott på svenska färjor fortsätter att ligga på en hög nivå, detta trots att bolagen har försökt att ”vidta åtgärder”. Pia Berglund på branschorganisationen Svensk Sjöfart säger att en av dessa ”åtgärder” bland annat har varit att begränsa servering av alkohol till vissa tider.

Polisen tror exempelvis att en ”lösning” på problemet skulle vara att svensk alkohollagstiftning börjar gälla även till sjöss, men Berglund tror dock på andra former av regleringar. Socialdepartementet säger däremot att saken kommer att utredas framöver.

— Med överservering på båtarna följer våldsbrott, våldtäkter, sexuella ofredanden. Det är ett oerhört lidande för personen som blir utsatt och en kostnad för samhället. Så får vi en lagändring som innebär att polisen kan bedriva myndighetsutövning mot rederiernas överservering av alkohol kommer vi även att kunna påverka situationen, säger Olof Bratthall som är polis i polisregion Stockholm.

Bara i år har 35 sexualbrott på svenska färjor anmälts och 19 av anmälningarna gäller våldtäkter. Dessa siffrorna inkluderar heller inte brott som anmälts i Finland.

Källa:
Anmälda sexbrott på svenska färjor fortsatt högt