Stockholms stad slösar 22 miljoner kronor på arbetslösa invandrare

STOCKHOLM. Arbetsmarknadsnämnden har nu beslutat att slösa 22 miljoner kronor på att snabbare försöka få in rasfrämlingar på Stockholms arbetsmarknad.

Arbetsmarknadsnämnden i Stockholms stad beslutade nyligen att  ytterligare 22 miljoner kronor ska slösas på invandrare, och denna gång ska de läggas på utbildningsplatser där SFI och yrkesutbildning kombineras. Pengarna ska även gå till så kallat uppsökande av arbete och till fler Stockholmsjobb, dessa nya jobb ska dock vara öronmärkta till rasfrämlingar.

Pengarna tror Mirja Räihä (S), som är borgarråd med ansvar för arbetsmarknadsfrågor, ska förenkla det för ”berikare” att snabbare komma i arbete.

— Nu satsar vi på utbildningar där man lär sig språk och jobb samtidigt för att snabbare komma ut i arbetslivet. Vi genomför även riktade insatser mot nyanlända kvinnor och andra vi ser har svårt att komma in på arbetsmarknaden, säger Räihä.

Källa:
Miljonsatsning för etablering av nyanlända