Psykisk ohälsa ökar i landet – fördubblats i Örebro sedan år 2006

ÖREBRO. Under de senaste tio åren har andelen barn och unga som lider av psykisk ohälsa i Örebros län fördubblats. 

Den psykiska ohälsan bland barn och unga vuxna ökar i Sverige, så även i Örebro län. I länet har andelen unga i åldern 10-17 och 18-24, som haft minst ett vårdtillfälle inom slutenvård eller specialiserad öppenvård på grund av psykisk ohälsa, fördubblats sedan 2006. Detta gäller både bland pojkar och flickor.

Region Örebro län kommer därför att utveckla första linjens arbete med psykisk ohälsa, där fem miljoner kronor att satsas på en utökad bemanning med psykosocial kompetens inom närsjukvården.

Resurserna som nu sätts in kommer gå till sex nya tjänster till närsjukvårdsområde Örebro samt en tjänst vardera till närsjukvårdsområde väster och söder.

Källa:
Psykiska ohälsan ökar – samtidigt satsas det på vården