Nytt skattefinansierat projekt för att hjälpa ”traumatiserade flyktingar” – 7,5 miljoner kronor avsätts

UPPSALA. Akademiska sjukhuset i Uppsalas senaste ”integrationsprojekt” kommer nu att inledas. Projektet i sin helhet går bland annat ut på att leta upp ”traumatiserade flyktingar” i landet och låta dessa sitta och måla för svenskarnas skattepengar.

Ett nytt så kallat integrationsprojekt inleds nu på Akademiska sjukhuset i Uppsala, där vården ska slösa ännu mera resurser på att hjälpa ”traumatiserade flyktingar”. Detta genom att fånga upp så kallade nyanlända som ”upplevt krig, terror och tortyr samt lider av trauman och psykisk ohälsa”.

Överläkaren Manuel Fernandez påstår att de ”flyktingar” han mött de senaste åren ska vara ”mer traumatiserade än vad han sett tidigare”. Han är därför väldigt positiv till projektet.

Projektet, som drar igång under januari, har fått ett anslag på 7,5 miljoner kronor från staten och kommer att pågå under tre år. En del av projektet kommer bland annat handla om att söka upp dessa ”traumatiserade flyktingar” och erbjuda vård. Men förutom att vårdas kommer dessa så kallade flyktingar exempelvis även att få sitta och måla ”för att bearbeta sina upplevelser” – på skattebetalarnas bekostnad.

Källa:
Traumavård för flyktingar ska bli bättre