Regeringen ger polisen i Örebro miljonbelopp för att förebygga ”hatbrott”

ÖREBRO. Polisen i region Bergslagen har nu tilldelats 1,2 miljoner kronor för att lägga extra fokus på att förebygga ”hatbrott”.

Polisregion Bergslagen, vars huvudort är Örebro, har nu tilldelats 1.2 miljoner kronor av regeringen för att bekämpa och förebygga ”hatbrott”.

— Det är positivt med extra pengar för att kunna genomföra den här typen av förebyggande verksamhet. Det är ju ett av våra uppdrag att förebygga brott, säger Mats Nylén, kommunikationschef hos polisen, region Bergslagen.

Pengarna är avsedda för ”förtroendeskapande åtgärder i de grupper som är utsatta för demokrati- och hatbrott på lokal nivå”.

— Hur pengarna ska användas har vi inte bestämt ännu, men det handlar om informationsfrågor i första hand. Det kan till exempel handla om att ta fram informationsmaterial för att nå ut till utsatta grupper, säger Nylén.

Beskrivning av olika slags ”hatbrott” (från polisens hemsida):

Hatbrott avser brotten hets mot folkgrupp och olaga diskriminering. Det kan även vara andra brott där ett motiv för brottet har varit att kränka en person, en folkgrupp eller en annan sådan grupp av personer på grund av:

  • ras,
  • hudfärg,
  • nationellt eller etniskt ursprung,
  • trosbekännelse,
  • sexuell läggning
  • eller annan liknande omständighet.

Du måste inte passa in på någon av dessa beskrivningar för att bli offer för ett hatbrott. Det räcker med att gärningspersonen tror att du har någon av egenskaperna, till exempel att han eller hon tror att du är homosexuell.

Källa:
Extra pengar ska hjälpa polisen förebygga hatbrotten