Föreläsningskväll i Västerås

Lördagen den 20/1 träffades aktiva, passiva och sympatisörer i Västerås för en trevlig föreläsningskväll.

Inledningsvis hade man en genomgång och pratstund som avhandlade hur arbetet har sett ut hittills och vad man skall göra framöver. Man tog även emot frågor och förslag på idéer och förbättringar.

Sedan var den dags för föreläsningen. Den handlade om Robert Jay Mathews, som blev mördad den 8 december 1984. Man lyssnade även på hans tal från National Alliance årsmöte. Sedan yttrade föredragshållaren några personliga tankar om det hela.

De som inte redan var medlemmar uppmanades att ansluta sig till Nordiska motståndsrörelsen. Sedan hölls enskilda möten med såväl medlemmar som sympatisörer.

Kvällen ses som mycket lyckad.

Västerås är på frammarsch! Anslut dig, så att vi som kollektiv kan nå nya framgångar!