Våldtäkt och mord på Örebros offentliga toaletter – säkerheten kommer ”ses över”

ÖREBRO. Offentliga toaletter i Örebro har blivit ett tillhåll för kriminella och det har på kort tid skett flera grova brott på dessa. Tekniska nämnden hoppas därför att ”säkerhetsåtgärder” som exempelvis lampor och larm framöver kan ”lösa” problemen.

Den offentliga toaletten på Järntorget i Örebro tycks ha ockuperats av kriminella då det bara på just den toaletten har skett flera grova brott på mindre än ett halvår. På toaletten har det bland annat skett en våldtäkt, en knivskärning och nu senast ett mord.

Detta är dock inte den enda toaletten som verkar dra till sig samhällets bottenskrap, utan detta verkar vara något som sker på flera toaletter i närområdet.

Boende i områdena kring Järntorget och Hamnplan har vittnat om att de känner sig otrygga och att de misstänker att det både pågår prostitution och droghandel kring toaletterna.

— Det känns viktigt att vi tar tag i den här frågan snabbt. Därför har vi gett förvaltningen i uppdrag att utreda vad vi kan göra relativt enkelt utan att det tar lång tid, Charlotte Edberger Jangdin (C), ordförande i tekniska nämnden i Örebro.

Några av de förslag på så kallade åtgärder för att göra de offentliga toaletterna och områdena däromkring ”säkrare” är bland annat lampor och larm. Men att ta bort eller stänga toaletterna säger Edberger Jangdin är uteslutet.

Om två veckor ska Tekniska nämnden ha sitt nästa sammanträde och de hoppas då få in flera förslag på så kallade säkerhetshöjande åtgärder.

Källa:
Säkerheten vid flera offentliga toaletter i Örebro ses över