Minister vill att polisen ska utreda bränder på ”flyktingboenden” som terrorbrott

STOCKHOLM. Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson vill att polisen utreder bränderna som var tidigare i veckan på de blivande ”flyktingboendena” i Åkersberga och Nacka som terrorbrott.

I början av veckan så brann det på två planerade förvar åt ”flyktingar” i Åkersberga och Nacka. Båda fallen utreds av polisen som mordbränder.

Nu vill dock miljöpartisten och tillika Sveriges Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson att ärendena istället ska utredas som terrorbrott.

Enligt Eriksson så rör det sig om personer som genom skräck vill ändra på den politiska ordningen.

— Dessa personer vill ändra den politiska ordningen genom skräckvälde. De är organiserade och hetsar varandra på sociala medier, säger Eriksson.

Utöver att bränderna enligt Eriksson är menade som ett försök till att ändra på den politiska ordningen i landet så anser han även att bränderna är ett direkt hot gentemot staten. Det är med motiveringen att det rör sig om ”attentat” ämnade att störa ordningen i riket och ”hotet” mot staten som Eriksson motiverar sitt krav på att brotten bör utredas som terrorbrott.

Eriksson planerar även att ta upp sitt nya förslag till en ändring av brottsrubriceringen med justitieminister Morgan Johansson (S).

Källa:
Peter Eriksson: Utred asylbränderna som terroristbrott