Kommunanställda i Uppsala har tillgång till alla grundskoleelevers kontaktuppgifter – föräldrar oroliga

UPPSALA. Alla elever som går i en kommunal grundskola i Uppsala och inte har skyddade personuppgifter är fullt sökbara i kommunens e-postsystem. Detta är någonting som oroar många föräldrar, vilka nu vill att systemet ska ändras.

Alla elever som går i någon av Uppsalas kommunala skolor får en egen e-postadress redan när de börjar förskoleklass. Detta medför även att alla barn, som inte har skyddade personuppgifter, också blir sökbara i Uppsala kommuns e-postkatalog, där uppgifter om vilken skola och klass  barnen går i är lätta att hitta för samtliga 13 000 anställda inom kommunen.

Att barnens kontaktuppgifter är så lätta att få tag på är någonting som upprör många föräldrar. De tycker därför att systemet både är väldigt onödigt och oroande och borde bytas ut.

— Ur ett grooming-perspektiv känns det helt fel. I mitt barns klass har vi föräldrar pratat om det här och varit överens om att det inte känns bra. Jag klagade på det här till rektor, men hon tyckte inte det var konstigt alls, säger en förälder, som även själv är kommunanställd, och fortsätter:

— Varför ska man kunna se alla elever om man inte jobbar inom skolan överhuvudtaget?

Uppsala kommun påstår dock att systemet för e-post endast är konstruerat för att underlätta kommunikationen mellan lärare och elever. Mattias Ersson, som är enhetschef på kommunens IT-stab, uppger dock att detta är någonting som de tidigare har fått in synpunkter på samt att de ”tar till sig” dessa. De har dock fortfarande kvar systemet.

Ersson säger vidare att de möjligtvis kommer att se över systemet i och med att det snart kommer införas nya EU-direktiv gällande datasäkerhet.

Källa:
Barnens kontaktuppgifter kan spridas via kommunens e-post