Gymnasieskola i Enköping går homolobbyns ärenden

KULTURMARXISM. En gymnasieskola i Enköping har nu valt att jobba ännu hårdare med att tvinga på eleverna homopropaganda.

Skolinspektionen har granskat skolors sexualundervisning och tycker att det bland annat borde pratas mer om så kallade könsroller och HBTQ-frågor. Westerlundska gymnasiet i Enköping ska ha tagit till sig detta och har lagt extra mycket fokus för att tvinga på ungdomarna homopropaganda.

— Elevhälsan och idrottslärare och skolledning gick förra året en HBTQ-utbildning, där man har ett extra fokus på ämnet. Vi har också en HBTQ grupp på skolan som består av skolledning, lärare, elevhälsa och elever, säger Eva-Mari Holmgren, programrektor för naturkunskap på Wetserlundska gymnasiet.

Marie-Loiuse Kruse som arbetar bland annat som biologilärare påstår att eleverna idag, än för exempelvis tio år sedan, ska vara mer öppna och positivt inställda till det kulturmarxistiska samhället.

Källa:
Så vill gymnasieskola i Enköping bryta normer