Från gryning till skymning med Kampgrupp 111

Svedmyra och Enskede i Stockholm besöktes av Kampgrupp 111. Man började tidigt på lördagsmorgonen 17 februari och fick ut 350 flygblad i det exklusiva villaområdet Svedmyra.

Lite senare på dagen rullade man in propagandamaskinen i Enskede och där fick man ut 550 blad.

Ni som bor i närliggande områden ska inte bli avundsjuka när ni läser kamprapporten. Motståndsrörelsen kommer snart till er brevlåda.