Region Uppsala satsar på kvinnor som inte kan svenska – utbildar kulturdoulor för 800 000 kronor

UPPSALA. Enligt studier ska invandrarkvinnor löpa större risk för förlossningsskador. Därför utbildar Region Uppsala så kallade kulturdoulor för 800 000 kronor som ska hjälpa dessa kvinnor att föda fler rasfrämlingar.

Region Uppsala ”satsar” nu 800 000 kronor på att utbilda så kallade kulturdoulor. Dessa ska sedan stödja och guida invandrarkvinnor som inte kan språket inom den svenska sjukvården, så de får hjälp att föda fler rasfrämlingar.

En doula är en kvinna som är tränad i att ge stöd och information till den födande kvinnan och hennes närmaste under graviditet, förlossning och den första tiden efteråt.

Enligt Charlotta Nordgren Thermaenius, verksamhetschef för Särskild vård och integration vid Region Uppsala, ska detta vara en så kallad förebyggande satsning. Hon hänvisar då till studier som sägs visa på att invandrarkvinnor ”löper en betydande större risk för komplikationer under förlossning och graviditet”.

Inför projektet har man aktivt sökt efter kvinnor som behärskar bland annat arabiska, dari, tigrinja och somaliska.

Dessa kulturdoulor beräknas kosta 800 000 kronor, och finansieras av Sveriges kommuner- och landsting. Doulorna kommer utbildas under våren och målet är att de kommer ut i verksamheten efter sommaren 2018.

Källa:
Region Uppsala vill utbilda doulor