Invandratäta Malmvägen i Sollentuna får övervakningskameror

ÖVERVAKNING. På grund av en ökande otrygghet i mångkulturella delar av Sollentuna kommer en 30-dagarsperiod av kameraövervakning inledas.

Polisen har beslutat om tillfällig kameraövervakning av området som ligger i anslutning till invandrartäta Malmvägen i Sollentuna. Anledningen uppges vara för att man vill öka tryggheten, öka möjligheten att förebygga brott samt lösa de eventuella brott som begås i området.

— Det viktigaste är att de som bor och verkar i området ska kunna känna sig trygga. Lokalt jobbar polisen på flera sätt för att öka tryggheten och förhindra brott. Det är både med extra polisresurs i området mot den problembild vi ser och nu med kameror, säger Emil Andersson, lokalpolisområdeschef i Sollentuna.

Den tillfälliga övervakningen får pågå i max trettio dagar och började gälla den 9 mars.

Källa:
Malmvägen får övervakningskameror