Aktivitet i Örebro län

Lördagen den 24/3 genomfördes flera aktiviteter runt om i Örebro. Dagen började med att medlemmar träffade en person och höll ett informationsmöte.

Därefter slöt man upp med andra anslutna för att dela ut flygblad i Örebro kommun. Runt 200 st delades ut och efteråt träffades man över en fika.

Senare samma dag var man på plats i Laxå kommun, där lika många flygblad delades ut.

Allt genomfördes av Kampgrupp 105.