Valinformation till hushåll i Norrköping

Tisdagen den 27 mars bedrev Kampgrupp 107 basaktivism i stadsdelen Eneby i Norrköping. 150 stycken av Nordiska motståndsrörelsens valflygblad delades ut till hushållen och ett stort antal klistermärken sattes upp i Eneby centrum.

Vill du också ha information om det enda nationalsocialistiska alternativet i valet? Gå in på nordiska-motståndsrörelsen.se!