Fortsatt aktivism mot folkutbytet – Norrköping

Måndagen den 16 april delades 400 flygblad med information om Nordiska motståndsrörelsens medverkan i valet ut till hushåll i stadsdelen Vilbergen i Norrköping.

Kampgrupp 107 har utropat hela Norrköping som nationalsocialistisk zon och inbjuder dig att delta i kampen för vårt folk!