Viktig valinformation i Finspång

Måndagen den 23 april såg Kampgrupp 107 till att hushållen i det ”utsatta” bostadsområdet Nyhem i Finspång fick ta del av viktig valinformation.

Över 200 valflygblad delades ut och förhoppningen är att några av dem som lider av folkutbytespolitiken kommer att lägga sina röster på Nordiska motståndsrörelsen den 9 september.