Konditionsträning och slagövningar – Kampgrupp 111

Kampgrupp 111 höll veckomötet v 22 och genomförde även ett träningspass med fokus på kondition och armstyrka. Till gruppens glädje fick man tillfälle att springa ”idioten” uppför en backe och avslutade med lite slagövningar.