Klistermärkesaktion i Norrköping

Måndagen den 18 juni satte Kampgrupp 107 upp ett hundratal klistermärken i centrala Norrköping. Några imbecilla AFA-märken revs också ner för att försköna gatumiljön för Norrköpingsborna.

Låt oss kraftsamla i propagandaarbetet inför Almedalen!