Kampgrupp 111 tränade inför aktivisttest

Delar av Kampgrupp 111 samlades en varm junikväll för att ha veckomöte.

När mötet var avklarat började träning för att förbättra sig till kommande aktivisttest. Samtliga kamrater gjorde bra ifrån sig.