Flygbladsutdelning i Stockholm

Den 18/6 var medlemmar ur Kampgrupp 108 i ett villaområde i Bromma för att sprida Nordiska motståndsrörelsens flygblad. Cirka 200 blad delades ut med information om det kommande valet.