3 000 valfoldrar förbereddes i Tyresö

3 000 valblad med tillhörande valsedlar förbereddes av en del av Kampgrupp 111:s medlemmar.

Kvällen avslutades med en liten grillfest där de kommande utdelningarna planerades.