Valarbete bland nedfallna äpplen och bjudkorgar i Stockholm

Stureby besöktes av Kampgrupp 111 med vägledande hjälpinformation i form av 270 valhäften om hur vi ska stoppa vårt lands destruktiva väg och om hur vi åter blir ett stolt folk med de rätta verktygen i händerna.