Kondition, teknik och gatuscenarion – Kampgrupp 111

En mängd olika fysiska övningar samt backträning genomfördes detta träningspass med Kampgrupp 111. Även olika tänkbara “gatuscenarion” i numerärt underläge iscensattes.