Valsedlar till 1 200 Värmdöbor 

Den 26:e augusti samlades flera medlemmar ur Kampgrupp 102 på Värmdö för att fortsätta bedriva valarbetet. Denna dag fick man ut 1 200 st valblad till Värmdöborna och fler aktiviteter är redan inbokade.