Gruppmöte och förberedelse av valfoldrar – Kampgrupp 106

Söndagen den 2 september samlades Kampgrupp 106 för ett gruppmöte där en del ny information förmedlades.

Efter mötet pågick arbete med att förbereda de sista valfoldrarna som ska delas ut innan valdagen den 9 september.