Fortsatt valkamp i Nyköping

Den 3:e september bedrev två kamrater ur Kampgrupp 110 aktivism i Nyköping. Alla folkfränder i Oppebygård blev informerade om att Nordiska motståndsrörelsen är enda alternativet för frihet och framtidstro.

Knappt 300 tidningar och runt 500 valfoldrar delades ut.