Stockholms läns befolkning ökar – vårdplatserna minskar

VÅRDEN. Sjukvårdsbristen har aldrig varit så illa som den är idag. I Stockholms län ökar antalet invånare i rasande takt, samtidigt som antalet vårdplatser istället minskar.

Enligt ny statistik från hälso- och sjukvårdsförvaltningen ska det i augusti i år ha funnits 0,9 vårdplatser per tusen invånare i Stockholms län. För sex år sedan, i augusti 2013, hade tusen invånare 1,2 vårdplatser att dela på.

Orsaken till detta ska bero på att befolkningen växer i sån rasande takt att sjukvården inte hinner med. I dag är invånarna i Stockholm 174 404 fler än för fem år sedan, detta samtidigt som antalet disponibla vårdplatser har minskat. I augusti 2013 fanns det totalt 2 712 platser och i augusti i år finns det 2 200.

Under somrarna brukar det alltid vara brist om vårdplatser i hela landet, men på senare tid ska antalet öppna vårdplatser blivit lågt året om. Det ”nya normalläget” uppges nu istället vara att hundratals sängar konstant står tomma eftersom det inte finns personal att bemanna dem.

— Det handlar framför allt om brist på sjuksköterskor, särskilt specialistsjuksköterskor, och så ser det ut i hela Sverige, säger sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink (L).

Oppositionsrådet Erika Ullberg (S) uppger att läget med sjukvårdsbristen aldrig har varit så illa som det är idag. Vidare säger Ullberg att hon upplever att personalen har fått nog av situationen, detta samtidigt som det ska vara svårt att rekrytera ny.

Källa:
Befolkningen ökar – men inte vårdplatserna