Nästesaktivitet i Stockholm

Tidigt på lördagsmorgonen den 18/7 vandrade aktivister och medlemmar ur Näste 1 i förfäders spår. Alla deltagare hade förberett sig med ordentligt packade ryggsäckar för att lägga mer påfrestning på kroppen under vandringens gång.

Dagen började med ett anförande från en utav aktivisterna som behandlade vikten av att minnas och hedra sina förfäder. Efter anförandet begav sig deltagarna ut längs med en vandringssträcka med gamla bosättningar och fornlämningar från järnåldern. Deltagarna besökte även Carin Görings grav som ligger i nära anslutning till vandringsleden.

Under den 1,5 mil långa vandringen uppmuntrades alla att tyst reflektera över kampen som våra förfäder bedrev för att vår existens skulle vara möjlig idag.

När vandringen var slut, intogs ett mål mat och sedan begav sig alla hemåt för vidare reflektion. Aktiviteten uppskattades och fler friluftsaktiviteter kommer framöver för Näste 1.

Kommentera