Hedrande av Gösta Hallberg-Cuula, Näste 1

Den 14 april 1942 dog en sann nordisk hjälte, Gösta Hallberg-Cuula. Den 16 april 2016 var Nordiska motståndsrörelsen på plats vid den nämndes grav för att hylla denna fallne kamrat.

Innan detta samlades Näste 1 för banderollaktion över Fredhällstunneln i Stockholm. Texten på banderollen löd: ”Demonstration, Borlänge 1 maj”. Två fanor ställdes även upp på kanterna av banderollen. I vanlig ordning var polis på plats efter ca 20 minuter och gjorde beslag på banderollen.

Efter nästets banderollaktion begav sig samtliga vidare till Cuulas grav. På plats ställdes de deltagande upp i halvcirkel runt graven och en krans lades ner för att hedra hans minne. Två fanbärare ställdes på vardera sida om graven och Oscar Bergström förberedde sig för att hålla tal.

Sedan andra världskrigets slut har Norden kulturellt erövrats av den amerikanska skräpkulturen och de nordiska ländernas gränser har öppnats upp för en onaturlig massinvandring av rasfrämlingar, vilket hotar de nordiska folkens existens.

Under tusentals år har Norden format våra folk till de vi är idag, dagens ansvarslösa politiska system håller nu på att på bara några decennier riva ner det naturen har byggt upp. Vi bekämpar denna utveckling. Istället för att flytta runt miljontals människor kors och tvärs över hela jorden vill vi ta tag i de övergripande problem som gör att vissa människor idag tvingas flytta från sina hemländer.

Vi måste göra som Gösta Hallberg-Cuula gjorde: att kämpa och sträva efter att lösa sina problem istället för att fly från dem. Förhoppningsvis kan vi idag – en gång för alla – besegra arvtagarna till de krafter som Hallberg-Cuula och de dåtida nationalsocialisterna bekämpade!”

Stycke ur framförandet.

Bergström förmedlade dessa kampens ord till de deltagande med inspiration och precision. Jag hoppas och tror att alla på plats fick en glimt eller en känsla av vad Cuulas mod och offervilja verkligen betydde. Efter talet gavs en tyst minut, och efter 60 sekunders reflektion på den forna och den aktuella kampen rundades hyllandet av.

Det är viktigt att minnas och hylla våra hjältar, men en krans och ett hedrande är inte tillräckligt. Det sanna och det genuina hedrandet av de som gav allt är att göra det samma. Att kämpa ännu hårdare, att låta sitt svett och sitt blod ge smaken av vad som verkligen krävs för vår ödeskamp, och genom detta svett och detta blod hedra marken de forna hjältarna stred och dog för.

Med dessa ord i tanke gavs direktiv att åka tillbaka till Fredhäll och sätta upp ytterligare en banderoll. Även basaktiviteter utfördes samma kväll för att fortsätta hyllandet tills det dygnet var över.

Banderoll FredhällOscar håller talCuulas grav

 

 

Lämna ett svar