Propagandaoffensiv i Norrtälje

AKTIVISM. Den 19 augusti genomförde Näste 1 en nattlig propagandaoffensiv i Norrtälje som senare följdes upp av en offentlig aktivitet.

Lördagen den 19 augusti var aktivister från Nordiska motståndsrörelsen i Norrtälje för att bedriva basaktivism i och runt centrum på natten för att senare ha en offentlig aktivitet i centrum på dagen.

Aktionerna var lyckade och skildras i filmen ovan.

Vill du vara med nästa gång? Anslut dig till Motståndsrörelsen!