Kamp för den finska yttrandefriheten

Kampgrupp 101 begav sig den 20 augusti ut på promenad runt i Enskede och spred organisationens budskap den. Klistermärken och flygblad som informerar om situationen i Finland spreds.