Fysträning – Kampgrupp 102

Söndag den 13 augusti begav sig delar av Kampgrupp 102 ut till ett närliggande utegym. Dagens fyspass hade inriktning på aktivisttestet.

Samtliga kamrater hade en klar förbättring av sina resultat.