Basaktivism på Gotland

Under söndagen den 20 augusti samlades Kampgrupp 109 för att dela ut flygblad. Målet för aktiviteten blev än en gång bostadsområdet Terra Nova i Visby. Medlemmarna täckte hela området inom loppet av en dryg timme.

Materialet som delades ut var ett flygblad som kortfattat och i punktform förklarar Nordiska motståndsrörelsens politiska program Vår väg.