De afghanska ”barnens” sittstrejk i Stockholm

STOCKHOLM. I ett par veckors tid har ”ensamkommande flyktingbarn” sittstrejkat i Stockholm, ett fenomen som under tidens gång också spridit sig till andra delar av Sverige. Orsaken uppges vara att utvisningsdömda afghaner, främst män, inte vill åka hem igen. 

Söndagen den 6 augusti bestämde sig ett hundratal afghanska män, som i Sverige också kallas för ”ensamkommande flyktingbarn”, att placera sig utanför riksdagen vid Mynttorget och sittstrejka. Orsaken var att de ”krävde” att Migrationsverket skulle stoppa utvisningarna till Afghanistan. De som dock i grunden låg bakom jippot var Facebooksidan ”Ung i Sverige” som uttalade sig om att den bakomliggande orsaken till påhittet ska ha varit för att ”stötta de papperslösa och hemlösa och de familjer som har fått tre avslag och har ingenstans att bo och att leva.”

Facebooksidan och afghanerna hade innan demonstrationens början knåpat ihop ett brev till Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik där de ”krävde” att myndigheten stoppade utvisningarna till Afghanistan. I brevet stod det:

”Är verkligen Sverige ett moraliskt land när man säger åt svenskar att inte åka till Afghanistan för att det är farligt, men man tycker det är säkert för oss unga människor att leva där. Det är inte mänskligt.”

Migrationsverkets svar blev då att de hade koll på läget i Afghanistan och konstaterade att landet utan problem kunde ta tillbaka sina medborgare.

— Det krävs väldigt mycket för ett generellt ställningstagande. Att konflikten skulle nå den nivån att den drabbar envar överallt i landet urskiljningslöst, det är först när man kommer till den nivån som vi har generell inhibition,  svarade Ribbenvik.

Sittandet på Mynttorget upphörde den 9 augusti och de afghanska männen förflyttade sin strejk till Medborgarplatsen på polisens order. Väl där placerade de sig på den stora trappan utanför biblioteket och stannade till och med den 23 augusti. Medan afghanerna uppehöll sig på Medborgarplatsen fick de även dagligen besök av diverse främlingsvurmare och batikhäxor som deltog i sittandet eller bara ”sände sin kärlek” till männen.

Här är de – ”barnen”.

De mottog där även ett brev från Ribbenvik som nu svarade att deras ”krav” inte kunde uppfyllas. Svaret löd:

”Migrationsverket har inte möjlighet att tillgodose de önskemål ni har om ett generellt beslut om att alla människor från Afghanistan ska få stanna i Sverige.

Sittstrejkandet bland de ”ensamkommande” spred sig till Göteborg, där en grupp afghaner meddelade att även de kommer att sitta ner på Olof Palmes plats tills de får sin vilja igenom. Samtidigt polisanmäldes de afghanska männen i Stockholm, eftersom att de sovit över på Medborgarplatsen – trots att de endast hade tillstånd att manifestera på dagtid. Polisanmälan kom från polisen själva, som utfärdat tillståndet.

Fredagen den 1 september var det dags för afghanerna att återigen förflytta sig, denna gången till Norra Bantorget.

Polisnärvaron var hög.
Afghanska män samt en och annan främlingsvurmare kunde skådas innan avmarschen.

Det är här vi är idag och rasfrämlingarna har meddelat att de står fast vid att de kommer att fortsätta sin sittdemonstration tills alla utvisningar till Afghanistan stoppas.