Studiecirkel i Södertälje

Måndagen den 18 september samlades delar av Kampgrupp 103 för att läsa och diskutera särskilt aktuella delar av Motståndsrörelsens Aktivisthandbok. Delar av kapitlet ”Lagar och polis” lästes upp och man diskuterade bland annat några särdeles luddiga paragrafer som förekommer i grundlagen.